Contact

Kunshan Jiaying Garment Co.,Ltd,

Address:NO. 8, Chengming Rd, Kunshan City, Jiangsu Province,China

Tel:+86-512-5753 4808
      +86-512-5756 4668

Fax:+86-512-5753 4808

E-mail:
nealyang@chinajiaying.com

Home > Products > Other garmentsPhotos

Copyright © 2011 - 2012 Kunshan Jiaying Garment Co.,Ltd, All Rights Reserved Technical support:Kunshan Website
Address:NO. 8, Chengming Rd, Kunshan City, Jiangsu Province,China Tel:+86-512-5753 4808/+86-512-5756 4668 Fax:+86-512-5753 4808 E-mail:nealyang@chinajiaying.com

Links:昆山网站建设